KADRIĻU UN DANČU MEISTARKLASE

 • skolēnu un pieaugušo grupām; 
 • nodarbības ilgums 40 min;
 • iepazīšanās ar 19. gs. beigu un 20. gs. sākumā dejotajām dejām un kadriļām “dzīvās” mūzikas pavadījumā;
 • grupas biļete (līdz 10 cilvēkiem) 50,00 €, katrs nākamais dalībnieks — 3,00 €;
 • pieteikšanās +371 28686863 vai tic@rezeknesnovads.lv.


Horeogrāfes Ingas Žirgules vadībā ar kadriļu deju grupas dalībnieku atbalstu un muzikanta autentiskas spēles pavadījumā Lūznavas muižas apmeklētāji varēs iemēģināt deju soli tradicionālajos dančos un kadriļās, kas tika dejotas 19. un 20 gs. mijā muižas saviesīgajos pasākumos un ciema zaļumballēs.   

Kadriļa (franču Quadrille no spāņu cuadrilla – burtiski "četru cilvēku grupa") – tautas un balles pāru deja. Franču izcelsmes deja, kas ir cēlusies no kontrdejas un radusies  XVIII gs. beigās un bijusi ļoti populāra līdz pat XIX gs. beigām Eiropā. Mūzikas taktsmērs ir 2/4, parasti mijas ar 3/8 līdz 6/8 taktsmēriem. Sastāv no vairākām daļām. Temps ir dzīvs.

Parasti kadriļas dejo divi vai četri pāri, kas ir izvietojusies viens pretī otram kvadrātā. Ir arī kadriļas, kurās nav noteikts pāru skaits.  Kadriļa ir cēlusies no tautas dejas un sākotnēji sastāvēja no piecām figūrām ar franču nosaukumiem:

 • Le Pentalon ( tulkojumā bikses, populāras franču dziesmiņas nosaukums);
 • L'été (Vasara);
 • La Poule (Vista);
 • La Pastourelle (Pastorāle), La Trénis, La Paris un citas — viena no iepriekšminētajām figūrām pēc balles vadītāja izvēles 
 • Finale (Beigas). 

Šo deju izplatība, sevišķi Latgalē, norāda uz to, ka tās bijušas ļoti iecienītas tautā. Sākotnēji kadriļas bija inteliģences balles dejas, bet jau 19. un 20. gadsimta mijā tās dejotas it visur – godos, ballēs, krogos un danču vakaros.

Kadriļu un danču meistarklases iespēja ir izbaudīt 19. un 20. gadsimta mijas saviesīgās dzīves gaisotni aktīvi iesaistoties tradicionālo danču un kadriļu izdejošanā.


KADRIĻAS UN DANČI PASĀKUMĀ

 • privātiem un korporatīviem pasākumiem; 
 • ilgums 40—60 min.;
 • 19. gs. beigu un 20. gs. sākumā deju priekšnesums un pasākuma dalībnieku iesaiste (pēc vēlmes);
 • dejotāji un muzikants;
 • piedāvājuma cena 130,00 €;
 • pieteikšanās +371 28686863 vai tic@rezeknesnovads.lv.


Lūznavas muižas kadriļu dejotāju grupa var būt privātu vai korporatīvu pasākumu programmas daļa, sniedzot kadriļu dejošanas priekšnesumu, kā arī mācot un dejās iesaistot pasākuma viesus. Kadriļu dejas papildina vienkārši apgūstami latviešu un citu tautu tradicionalie danči. 

Kadriļa (franču Quadrille no spāņu cuadrilla – burtiski "četru cilvēku grupa") – tautas un balles pāru deja. Franču izcelsmes deja, kas ir cēlusies no kontrdejas un radusies  18. gs. beigās un bijusi ļoti populāra līdz pat 19. gs. beigām Eiropā. Šo deju izplatība, sevišķi Latgalē, norāda uz to, ka tās bijušas ļoti iecienītas tautā. Sākotnēji kadriļas bija inteliģences balles dejas, bet jau 19. un 20. gadsimta mijā tās dejotas it visur – godos, ballēs, krogos un danču vakaros.